Usluge operatorima

Oki Air kao vodeća regionalna kompanija u pružanju usluga zemaljskog opsluživanja, osim na aerodromima u Crnoj Gori (Podgorica i Tivat), Srbiji (Beograd i Niš), Sloveniji (Ljubljana), opsluživanje vrši i na aerodromima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, i Makedoniji.

Zahvaljujući našoj izuzetnoj posvećenosti i odgovornosti u pružanju usluga, danas imamo zadovoljne partnere mnogobrojnih kompanija i brokera.

Naše osoblje je licencirano i obučeno za obavljanje svih poslova zemaljskog opsluživanja u skladu sa najvišim profesionalnim, bezbjednosnim i sigurnosnim standardima.

Kao vaš partner u mogućnosti smo da ponudimo naše vrhunske usluge:

 • Prihvat aviona na parking poziciji i koordinacija svih usluga na rampi u kontaktu sa posadom i trećim licima
 • Supervizija, predstavljanje i administrativni poslovi
 • Koordinacija sa raznim vlastima
 • Punu asistenciju putnika i posade
 • Pomoć u pripremi leta
 • Odobrenja za prelete i slijetanje
 • Brz obrt vazduhoplova
 • Brz prolaz putnika i posade
 • Usluge parkinga i hangara
 • Izračunavanje svih aerodromskih i drugih troškova
 • Izračunavanje opterećenja i balansiranja vazduhoplova
 • Sigurnosni i bezbjednosni nadzor vazduhoplova
 • NOTAM notifikacije i vremenske informacije
 • Povezivanje sa snabdijevačima hrane i pića
 • Snabdijevanje gorivom
 • Hotelski smještaj i prevoz
 • Obezbjedjivanje avio karata za sve destinacije
 • Mobilna telefonija i wifi za posadu i putnike
 • Vize i putne isprave
 • Pristup biznis salonima