Putno zdravstveno osiguranje

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredvidjeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Zbog toga je jako bitno da na put ne krenete bez putnog zdravstvenog osiguranja.

Našim klijentima je na raspolaganju putno zdravstveno osiguranje koje se može dobiti u nekoj od naših poslovnica.

Polisa osiguranja podrazumijeva ukazivanje pomoći kako u državnim, tako i privatnim klinikama. Kada se desi neka nezgoda ili se iznenada pogorša zdravstveno stanje tokom putovanja, najprije se javlja osiguravajućoj kući koja usmjerava do najbliže ustanovu u mjestu boravka.

Putno zdravstveno osiguranje pokriva troškove liječenja u inostranstvu, transport, ljekove, savjete i ostale usluge. U zavisnosti od nivoa polise, moguće je osigurati se i od dodatnih rizika, na primjer, pojedine osiguravajuće kuće nude i paket kasko osiguranja.