M.I.C.E. aranžmani (Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibitions)

Svojim kapacitetima, znanjem i iskustvom, u saradnji sa partnerima, možemo u svakom trenutku ponuditi organizaciju M.I.C.E. aranžmana na zahtjev naših korporativnih klijenata.

Ovoj visoko rastućoj kategoriji klijenata koji zahtijevaju izuzetno kompleksno planiranje i snažnu logistiku na raspolaganju stavljamo organizaciju svih dogadjaja, motivaciona i team building putovanja, obezbjedjujemo hotele i konferencijske sale svih kapaciteta, pomoć u učešću u investicionim i drugim projektima.

Organizujemo nastupe na sajmovima, kongresima, konferencijama, simpozijumima, seminarima, prezentacijama i drugim poslovnim skupovima, uz visok kvalitet ponude servisa za naše poslovne klijente i njihove zaposlene.

Naš stručni tim nudi efikasna rješenja za sve vaše zahtjeve koji podrazumijevaju pojedinačne usluge prevoza, avio konekcije, smještaj, lokalne vodiče, prevodjenje, organizovanje i zakazivanje poslovnih sastanaka, obezbjedjivanje viza, prijava i registrovanje učesnika domaćih i medjunarodnih skupova, a sve to u cilju adekvatne i kompletne usluge.