Destinacijski menadžment (Destination Management Company – DMC)

Prepoznati smo kao kvalitetna DMC kompanija, pa shodno tome našim partnerima, inostranim tour operatorima, obezbjedjujemo potrebna i neophodna znanja o lokalnim destinacijama i logistiku za što bolju organizaciju putovanja, a posebno smo specijalizovani kao incoming operator za prihvat gostiju u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Albaniji, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i drugim destinacijama po zahtjevu.

Za tour operatore pružamo usluge dobrodošlice (meet and greet), hotelskog smještaja, sve vrste transfera, vodiče i superviziju.

Uspješno organizujemo sve vrste seminara, kongresa i specijalnih aranžmana.