Travel health insurance

During a tourist or business stay abroad, unforeseen health problems can disrupt your plans. That is why it is very important that you do not go on a trip without travel health insurance.

Our clients have access to travel health insurance, which can be obtained at one of our branches.

Polisa osiguranja podrazumijeva ukazivanje pomoći kako u državnim, tako i privatnim klinikama. Kada se desi neka nezgoda ili se iznenada pogorša zdravstveno stanje tokom putovanja, najprije se javlja osiguravajućoj kući koja usmjerava do najbliže ustanovu u mjestu boravka.

Putno zdravstveno osiguranje pokriva troškove liječenja u inostranstvu, transport, ljekove, savjete i ostale usluge. U zavisnosti od nivoa polise, moguće je osigurati se i od dodatnih rizika, na primjer, pojedine osiguravajuće kuće nude i paket kasko osiguranja.