General Sales Agent – GSA

Više od 20 godina smo profilisani kao generalni prodajni zastupnik (GSA) avio kompanija za region bivše Jugoslavije. Uloga GSA je da komercijalno predstavlja avio kompaniju u odnosima sa korisnicima usluga, prodajnim agentima, državnim i vazduhoplovnim organima i brine se o kvalitetnom djelovanju iste na teritoriji zastupanja.

Od marta 2020. godine, Oki Air je obnovio saradnju sa hrvatskom nacionalnom avio kompanijom Croatia Airlines i ponovo postao njen generalni prodajni zastupnik za Crnu Goru. Ova avio kompanija ima u planu ponovno povezivanje Crne Gore i Hrvatske, odnosno Podgorice i Zagreba.

In the period from 2000 until her bankruptcy on September 30, 2019. We were the general sales representative of the Slovenian national airline Adria Airways in Montenegro, Serbia and Bosnia and Herzegovina.

U proteklom periodu Oki Air je djelovao kao GSA i drugih nacionalnih, regionalnih, čarter i privatnih avio kompanija koje su održavale letove za naše destinacije, od kojih izdvajamo Alitaliu iz Italije, Atlasglobal iz Turske, B&H Airlines iz Bosne i Hercegovine, Air Berlin iz Njemačke, Air Commerce iz Bosne i Hercegovine, Centavie iz Srbije, Dubrovnik Airline iz Hrvatske, Fly Niki iz Austrije, Montenegro Airlines iz Crne Gore i druge.

Infrastructure and human resources we are able to provide GSA services to the highest standards:

  • Offices in all regional centers and airports

  • Professional and expert management

  • Experienced sales staff

  • Posvećen komercijalni tim

  • Local, national and regional connectivity and coverage

  • Monitoring market demands

  • Marketing and promotional activities

  • The most modern IT technology